AUTOMATICKÉ KOTLY NA EKO HRÁŠOK

KVALITNÉ OCEĽOVÉ KOTLY S JEDNODUCHÝM, PREPRACOVANÝM ELEKTRONICKÝM RIADENÍM A AUTOMATICKÝM PODÁVANÍM PALIVA

Kotly EKO sú určené k inštalácii v moderných inštaláciách centrálneho vykurovania v rodinných domoch ako aj priemyselných objektoch.
Kotly je možné inštalovať do otvorených aj uzatvorených systémov s príslušným zabezpečením.

Kotlové teleso je tvorené zo zváraných oceľových dielov, kotol je vybavený automatickým podávaním paliva zo zásobníka, retortovým liatinovým horákom, spalinovými horizontálnymi výmenníkmi s odpovedajúcim výkonom, ventilátorom a elektronickou reguláciou.

Elektronická regulácia  zabezpečuje obsluhu ventilátora vháňajúceho vzduch do horáka, umožňuje riadenie obehových čerpadiel pre TUV /UK a zároveň riadi automatické podávanie paliva.
Súčasťou kotla je náradie k čisteniu kotla a vírniky spalín zvyšujúce tepelnú výmenu na plochách výmenníkov, liatinový deflektor pre ochranu výmenníkov tepla pred žiarom, násypka, podávací mechanizmus paliva, retortový liatinový horák.

Kalkulácia spotreby Ekohrášku počas vykurovacej sezóny:

Vykurovacia sezóna od 1 októbra do 31 marca tj. 6 mesiacov. Dosiahnutá teplota vody 60 C a teplota v miestnosti 20 – 21 C

Cena cca 200 eur/tona – balené v PVC vreciach po 25 kg.

Kúrenie:

Vykurovaná plocha  50 – 120 m2 – 2,75 t na celú vykurovaciu sezónu (6 mesiacov).

Vykurovaná plocha 120 – 180 m2 – 3,1 t na celú vykurovaciu sezónu (6 mesiacov).

Vykurovaná plocha 180 – 250 m2 – 3,5 t na celú vykurovaciu sezónu (6 mesiacov).

Kúrenie a ohrev vody:

Vykurovaná plocha  50 – 120 m2 – 2,89 t na celú vykurovaciu sezónu (6 mesiacov).

Vykurovaná plocha  120 – 180 m2 – 3,26 t na celú vykurovaciu sezónu (6 mesiacov).

Vykurovaná plocha  180 – 250 m2 – 3,68 t na celú vykurovaciu sezónu (6 mesiacov).

Kúrenie a ohrev vody celoročne:

Vykurovaná plocha  50 – 120 m2 – 2,94 t na celú vykurovaciu sezónu (12 mesiacov).

Vykurovaná plocha  120 – 180 m2 – 3,32 t na celú vykurovaciu sezónu (12 mesiacov).

Vykurovaná plocha  180 – 250 m2 – 3,74 t na celú vykurovaciu sezónu (12 mesiacov).

Výpočet spotreby ekohrášku je vypočítaný pri predpoklade ,že objekt nie je izolovaný. V prípade ,že Váš objekt je izolovaný spotreba ekohrášku sa výrazne zníži.