PP-R prechodka KZ vnútorná
Ekoplastik PP-R prechodka KZ vnúrorná 63 x 2" PN 20
Ekoplastik PP-R prechodka KZ vnúrorná 63 x 2" PN 20
do 14 dní
23,99 € 35,89 €
Ekoplastik PP-R prechodka KZ vnúrorná 50 x 6/4" PN 20
Ekoplastik PP-R prechodka KZ vnúrorná 50 x 6/4" PN 20
do 14 dní
16,29 € 24,32 €
Ekoplastik PP-R prechodka KZ vnúrorná 40 x 5/4" PN 20
Ekoplastik PP-R prechodka KZ vnúrorná 40 x 5/4" PN 20
do 14 dní
11,29 € 16,92 €
Ekoplastik PP-R prechodka KZ vnúrorná 32 x 1" PN 20
Ekoplastik PP-R prechodka KZ vnúrorná 32 x 1" PN 20
do 14 dní
4,09 € 6,08 €
Ekoplastik PP-R prechodka KZ vnúrorná 25 x 3/4" PN 20
Ekoplastik PP-R prechodka KZ vnúrorná 25 x 3/4" PN 20
do 14 dní
2,19 € 3,24 €
Ekoplastik PP-R prechodka KZ vnúrorná 25 x 1/2" PN 20
Ekoplastik PP-R prechodka KZ vnúrorná 25 x 1/2" PN 20
do 14 dní
1,79 € 2,62 €
Ekoplastik PP-R prechodka KZ vnúrorná 20 x 3/4" PN 20
Ekoplastik PP-R prechodka KZ vnúrorná 20 x 3/4" PN 20
do 14 dní
2,29 € 3,35 €
Ekoplastik PP-R prechodka KZ vnúrorná 20 x 1/2" PN 20
Ekoplastik PP-R prechodka KZ vnúrorná 20 x 1/2" PN 20
do 14 dní
1,39 € 2,10 €
Ekoplastik PP-R prechodka KZ vnúrorná 16 x 1/2" PN 20
Ekoplastik PP-R prechodka KZ vnúrorná 16 x 1/2" PN 20
do 14 dní
1,79 € 2,65 €