PP-RCT rúra EVO

Koncept

Trúbky EVO z materiálu PP-RCT posúvajú kvalitu rozvodov teplej a studenej vody na novú úroveň. PP-RCT je polypropylén novej generácie, ktorý bol doteraz používaný iba pre prémiové viacvrstvové rúrky. Jeho zavedenie a bežné využitie v klasických celoplastových rúrkach znamená v tejto kategórii nastavení vyššieho štandardu.

Použitie

Vzhľadom k lepším vlastnostiam použitého materiálu PP-MRC v rúrkach EVO je možné pre rovnaké aplikácie použiť rúrky so slabšou hrúbkou steny, než majú rúrky PP-R. Rúrky EVO sú o 28% ľahšie a ponúkajú o 37% väčšiu prietočnosť v porovnaní s rúrkami z PP-R PN 20, čo umožňuje používať potrubia menších dimenzií a zabezpečuje finančnú úsporu.

Spôsob napojenia

Vďaka celkovo lepším parametrom použitého materiálu novej generácie sa s rúrkami EVO PP-RCT ľahšie manipuluje a kompletizácia potrubia je menej prácna, než je tomu u potrubia z materiálu PP-R. Rúrky EVO PP-MRC, na ktoré poskytujeme dvadsaťročnú záruku, sú zároveň plne kompatibilné so systémom Ekoplastik PPR.

PP-RCT - nový typ polypropylenu

PP-RCT, tiež označovaný ako typ 4, oproti klasickému PP-R (označovaný aj ako typ 3) má vyššiu tlakovú odolnosť pri vyšších teplotách media (od 70 ° C vyššie). Životnosť plastového materiálu v závislosti od teploty a tlaku media charakterizujú "životnosti" krivky - izotermy. Kým tvar kriviek materiálu PP-R je pre teploty nad 70 ° C lomený a dochádza k rapídne zníženie tlakovej odolnosti a životnosti trubiek, krivky materiálu PP-RCT majú vždy lineárny priebeh, rovnako ako napríklad krivky sieťovaného polyetylénu (PEX).