Fakturačné údaje

Logo rasubRastislav Šubjak RAŠUB

Vojtaššákova 644
02744 Tvrdošín

IČO : 33789762
DIČ : 1020472937
IČDPH : SK1020472937

účet : VÚB a.s. 3388237154/0200
IBAN : SK89 0200 0000 0033 8823 7154

č.OŽP-B/2009/03569-2 č.živnostenského registra 510-2098

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor
Tel. č.: 041/ 7632 130, Fax č.: 041/ 7632 139
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi