Fakturačné údaje

Logo rasubRAŠUB, s.r.o.

Vojtaššákova 644
02744 Tvrdošín

IČO : 47107570
DIČ : 2023917599
IČDPH : SK2023917599

účet : VÚB a.s. 4492412455/0200
IBAN : SK70 0200 0000 0044 9241 2455

ORSR v Žiline, oddiel: sro, vložka číslo: 59381/L

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor
Tel. č.: 041/ 7632 130, Fax č.: 041/ 7632 139
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi